O FIRMIE

O FIRMIE

ZAKŁAD TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ TEPRO S.A..


Numer w Rejestrze Przedsiębiorców: 0000107653
Forma prawna: spółka akcyjna
Kapitał zakładowy: 7.000.000 zł
NIP: 669-05-01-578
BDO: 000009879

 • pakowarki próżniowe
 • traysealery
 • pompy próżniowe
 • automatyczne linie termoformująco – pakujące
 • urządzenia do formowania opakowań z tworzyw sztucznych
 • agregaty centralnej próżni dla szpitali
 • systemy centralnej próżni dla zakładów przemysłowych
 • urządzenia specjalne
 • urządzenia do dezynfekcji archiwaliów
 • armatura próżniowa
 • komory próżniowe
 • obróbka mechaniczna na obrabiarkach konwencjonalnych
 • obróbka mechaniczna na tokarkach numerycznych (uchwytowe, kłowe, narzędzia napędzane)
 • obróbka mechaniczna na centrach obróbczych (pionowych, poziomych, pięcioosiowych)
 • obróbka szlifierska
 • cięcie blach strumieniem wody
 • cięcie blach wiązką laserową
 • spawanie w osłonie dwutlenku węgla i argonu oraz spawanie mikroplazmą
 • lakierowanie
 • obróbka ślusarska i montaż
TEPRO Worldwide

 • Niemcy
 • Rosja
 • USA
 • Kanada
 • Francja
 • Wielka Brytania
 • Irlandia
 • Szwecja
 • Hiszpania
 • Mołdawia
 • Białoruś
 • Ukraina
 • Litwa
 • Łotwa
 • Estonia
 • Dania
 • Belgia
 • Holandia
 • Szwajcaria
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Kazachstan
 • Turcja
 • Izrael
 • Algieria
 • Maroko
 • Egipt
 • RPA
 • Syria
 • Gruzja
 • Uzbekistan
 • ZEA
 • certyfikat ISO 9001/2008 nadany przez BVQI
 • certyfikat ISO 13485:2003 (wyroby medyczne)
 • certyfikat ISO 3834:2 (konstrukcje spawane)
 • certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji (stalowe elementy konstrukcyjne)
 • certyfikat Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
GAŁĘZIE PRZEMYSŁU, W KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE WYROBY TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ


 

 • przemysł spożywczy i gastronomia
 • służba zdrowia
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł chemiczny
 • przemysł optyczny
 • przemysł elektroniczny
 • ośrodki naukowo – badawcze
 • ochrona środowiska
 • biblioteki i archiwa
 • przemysł spożywczy i gastronomia
 • służba zdrowia
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł chemiczny
 • przemysł optyczny
 • przemysł elektroniczny
 • ośrodki naukowo – badawcze
 • ochrona środowiska
 • biblioteki i archiwa
POWIERZCHNIA PRODUKCYJNA


 

Przedsiębiorstwo Spółki zlokalizowane jest na gruncie o powierzchni 3,3 ha. Głównym obiektem jest hala produkcyjna o powierzchni 10.000 m², z przylegającym do niej budynkiem biurowym. Firma dysponuje również halą montażu o powierzchni ok. 1.000 m2.

zzzz

Zakład2

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W HISTORII ZAKŁADU


 

Historia PL