INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody na kontakt z wykorzystaniem poczty elektronicznej. [PDF]
Informacja dla akcjonariuszy w sprawie dematerializacji akcji. [PDF]