CERTYFIKATY

CERTYFIKATY

certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

(stalowe elementy konstrukcyjne)

ISO 13485:2016

(wyroby medyczne)

ISO 3834:2

(konstrukcje spawane)

ISO 9001:2015 

nadany przez BVQI