Traysealery

Półautomatyczne

video-player

SPP4A-1
SPP4A

Traysealer SPP4A przeznaczony jest do pakowania produktów spożywczych i technicznych w tacki barierowe których kształt i rozmiar determinowany jest przez  rodzaj zastosowanej matrycy zgrzewającej. Maszyna może pracować z pojemnikami o maksymalnych wymiarach 365 x 275 mm i głębokości do 100 mm. Głębokość gniazd pod opakowanie regulowana jest w prosty sposób za pomocą wyjmowanych wkładów wypełniających.

W standardzie urządzenie jest wyposażone w jedną matrycę zgrzewającą indywidualnie zaprojektowaną i wykonaną w oparciu o wzór opakowania dostarczony lub zaakceptowany przez klienta. Matryce są łatwo wymienialne i jeżeli istnieje potrzeba pakowania w pojemniki o różnych kształtach, istnieje możliwość instalacji dodatkowej matrycy.

Standardowo maszyna jest wyposażona w system pozycjonowania folii drukowanej za pomocą fotokomórki.

Cykl pracy maszyny obejmuje:

 • ułożenie tacek z produktem w gniazdach matrycy,
 • wsunięcie szuflady
 • opuszczenie górnej części matrycy celem zamknięcia komory,
 • wytworzenie próżni w opakowaniu
 • dozowanie atmosfery modyfikowanej
 • zgrzewanie opakowania
 • odcinanie folii
 • otwarcie komory
 • odwinięcie folii z rolki na kolejny cykl
 • wysunięcie szuflady

Ułożenie tacek, wsunięcie i wysunięcie szuflady wykonywane są ręcznie. Wszystkie pozostałe operacje uruchomiane są automatycznie zgodnie z ustawionymi w sterowniku ustawieniami. Maszyna umożliwia pakowanie produktów w atmosferze modyfikowanej MAP po wcześniejszym wytworzeniu próżni, lub zgrzewanie tacek bez zmiany składu i ciśnienia atmosfery (w tym przypadku etap wytworzenia próżni i dozowania gazu jest pomijany).

Urządzenie jest wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z cyfrowym pomiarem próżni i zapamiętania i nadania nazw 25 programom pakowania. Każdy z programów umożliwia edycję wszystkich kluczowych parametrów procesu pakowania (próżnia [%], ga z[%], temperatura zgrzewania [◦C], czas zgrzewania [s] itp.). W trakcie pakowania parametry są wyświetlane w czasie rzeczywistym na podświetlanym wyświetlaczu LCD.

Dodatkowe funkcje sterownika:

 • Czas oczekiwania: umożliwia automatyczne przerwanie procesu pompowania w przypadku braku zmian ciśnienia w komorze w zaprogramowanym okresie czasu. Funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku pakowania produktów o dużej zawartości wilgoci – zapewnia osiągnięcie optymalnej próżni zapobiegając jednocześnie przed niepotrzebnym wytwarzaniem pary wodnej.
 • Próżnia pauzy: funkcja daje możliwość ustawienie przerw w procesie pompowania, umożliwiających delikatniejszą i dokładniejszą ewakuację powietrza uwięzionego w produktach porowatych i z pęcherzykami powietrza. Parametry ustawiane funkcji to wartość próżni, przy której pompowanie ma zostać wstrzymane oraz czas przerwy w pompowaniu (funkcja dostępna na zamówienie).
 • Licznik cykli z możliwością kasowania
 • Funkcja testująca szczelność komory i układu próżniowego
SPP4A_SPP4-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-PLminnn
SPP4A_SPP4-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-PL

SPP5
SPP5

Traysealer SPP5 umożliwia pakowanie produktów w mieszaninach modyfikowanych MAP z uwzględnieniem mieszaninami o wysokiej zawartości tlenu.  Maszyna przeznaczona jest do pakowania produktów spożywczych i technicznych w tacki barierowe których kształt i rozmiar determinowany jest przez rodzaj zastosowanej matrycy zgrzewającej. Maszyna może pracować z pojemnikami o maksymalnych wymiarach 365 x 275 mm i głębokości do 100 mm. Głębokość gniazd pod opakowanie regulowana jest w prosty sposób za pomocą wyjmowanych wkładów wypełniających

W standardzie urządzenie jest wyposażone w jedną matrycę zgrzewającą indywidualnie zaprojektowaną i wykonaną w oparciu o wzór opakowania dostarczony lub zaakceptowany przez klienta. Matryce są łatwo wymienialne i jeżeli istnieje potrzeba pakowania w pojemniki o różnych kształtach, istnieje możliwość instalacji dodatkowej matrycy.

Standardowo maszyna jest wyposażona w system pozycjonowania folii drukowanej za pomocą fotokomórki.

Cykl pracy maszyny obejmuje:

 • ułożenie tacek z produktem w gniazdach matrycy,
 • wsunięcie szuflady
 • opuszczenie górnej części matrycy celem zamknięcia komory,
 • wytworzenie próżni w opakowaniu
 • dozowanie atmosfery modyfikowanej
 • zgrzewanie opakowania
 • odcinanie folii
 • otwarcie komory
 • odwinięcie folii z rolki na kolejny cykl
 • wysunięcie szuflady

Ułożenie tacek, wsunięcie i wysunięcie szuflady wykonywane są ręcznie. Wszystkie pozostałe operacje uruchomiane są automatycznie zgodnie z ustawionymi w sterowniku ustawieniami. Maszyna umożliwia pakowanie produktów w atmosferze modyfikowanej MAP po wcześniejszym wytworzeniu próżni, lub zgrzewanie tacek bez zmiany składu i ciśnienia atmosfery (w tym przypadku etap wytworzenia próżni i dozowania gazu jest pomijany).

Maszyna SPP5 jest wyposażona w sterownik mikroprocesorowy z panelem dotykowym z interfejsem graficznym zapewniającym intuicyjną obsługę. Sterownik umożliwia pełną kontrolę nad wszystkimi kluczowymi parametrami pakowania (próżnia [%], gaz [%], temperatura zgrzewania [◦C], czas zgrzewania [s] itp.).  Maszyna umożliwia zapis do 50 programów pakowania oraz nadania im indywidualnych nazw.

Dodatkowe funkcje sterownika:

 • Czas oczekiwania: umożliwia automatyczne przerwanie procesu pompowania w przypadku braku zmian ciśnienia w komorze w zaprogramowanym okresie czasu. Funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku pakowania produktów o dużej zawartości wilgoci – zapewnia osiągnięcie optymalnej próżni zapobiegając jednocześnie przed niepotrzebnym wytwarzaniem pary wodnej.
 • Próżnia pauzy: funkcja daje możliwość ustawienie przerw w procesie pompowania, umożliwiających delikatniejszą i dokładniejszą ewakuację powietrza uwięzionego w produktach porowatych i z pęcherzykami powietrza. Parametry ustawiane funkcji to wartość próżni, przy której pompowanie ma zostać wstrzymane oraz czas przerwy w pompowaniu (funkcja dostępna na zamówienie).
 • Licznik cykli z możliwością kasowania
 • Sygnalizacja błędów (historia błędów wraz z czasem ich wystąpienia jest przechowywana w pamięci, informacje o błędach mogą być kasowane po usunięciu ich przyczyny)
 • Dwa poziomy dostępu do edycji ustawień (zabezpieczone hasłem)
 • Program diagnostyczny umożliwiający kontrolę szczelności układu próżniowego i pracy elementów wykonawczych
 • System zdalnej diagnostyki (opcjonalnie)

SPP4A_SPP4-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-PLminnn
SPP4A_SPP4-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-PL
SPP6 (1)
SPP6

Traysealer SPP6 umożliwia pakowanie produktów w mieszaninach modyfikowanych MAP z uwzględnieniem mieszaninami o wysokiej zawartości tlenu.  Maszyna przeznaczona jest do pakowania produktów spożywczych i technicznych w tacki barierowe których kształt i rozmiar determinowany jest przez rodzaj zastosowanej matrycy zgrzewającej. Maszyna może pracować z pojemnikami o maksymalnych wymiarach 400 x 305 mm i głębokości do 100 mm. Głębokość gniazd pod opakowanie regulowana jest w prosty sposób za pomocą wyjmowanych wkładów wypełniających.

W standardzie urządzenie jest wyposażone w jedną matrycę zgrzewającą indywidualnie zaprojektowaną i wykonaną w oparciu o wzór opakowania dostarczony lub zaakceptowany przez klienta. Matryce są łatwo wymienialne i jeżeli istnieje potrzeba pakowania w pojemniki o różnych kształtach, istnieje możliwość instalacji dodatkowej matrycy.

Standardowo maszyna jest wyposażona w system pozycjonowania folii drukowanej za pomocą fotokomórki.

Cykl pracy maszyny obejmuje:

 • ułożenie tacek z produktem w gniazdach matrycy,
 • wsunięcie szuflady
 • opuszczenie górnej części matrycy celem zamknięcia komory,
 • wytworzenie próżni w opakowaniu
 • dozowanie atmosfery modyfikowanej
 • zgrzewanie opakowania
 • odcinanie folii
 • otwarcie komory
 • odwinięcie folii z rolki na kolejny cykl
 • wysunięcie szuflady

Ułożenie tacek, wsunięcie i wysunięcie szuflady wykonywane są ręcznie. Wszystkie pozostałe operacje uruchomiane są automatycznie zgodnie z ustawionymi w sterowniku ustawieniami. Maszyna umożliwia pakowanie produktów w atmosferze modyfikowanej MAP po wcześniejszym wytworzeniu próżni, lub zgrzewanie tacek bez zmiany składu i ciśnienia atmosfery (w tym przypadku etap wytworzenia próżni i dozowania gazu jest pomijany).

Maszyna SPP5 jest wyposażona w sterownik mikroprocesorowy z panelem dotykowym z interfejsem graficznym zapewniającym intuicyjną obsługę. Sterownik umożliwia pełną kontrolę nad wszystkimi kluczowymi parametrami pakowania (próżnia [%], gaz [%], temperatura zgrzewania [◦C], czas zgrzewania [s] itp.).  Maszyna umożliwia zapis do 50 programów pakowania oraz nadania im indywidualnych nazw.

Dodatkowe funkcje sterownika:

 • Czas oczekiwania: umożliwia automatyczne przerwanie procesu pompowania w przypadku braku zmian ciśnienia w komorze w zaprogramowanym okresie czasu. Funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku pakowania produktów o dużej zawartości wilgoci – zapewnia osiągnięcie optymalnej próżni zapobiegając jednocześnie przed niepotrzebnym wytwarzaniem pary wodnej.
 • Próżnia pauzy: funkcja daje możliwość ustawienie przerw w procesie pompowania, umożliwiających delikatniejszą i dokładniejszą ewakuację powietrza uwięzionego w produktach porowatych i z pęcherzykami powietrza. Parametry ustawiane funkcji to wartość próżni, przy której pompowanie ma zostać wstrzymane oraz czas przerwy w pompowaniu (funkcja dostępna na zamówienie).
 • Licznik cykli z możliwością kasowania
 • Sygnalizacja błędów (historia błędów wraz z czasem ich wystąpienia jest przechowywana w pamięci, informacje o błędach mogą być kasowane po usunięciu ich przyczyny)
 • Dwa poziomy dostępu do edycji ustawień (zabezpieczone hasłem)
 • Program diagnostyczny umożliwiający kontrolę szczelności układu próżniowego i pracy elementów wykonawczych
 • System zdalnej diagnostyki (opcjonalnie)

 

SPP6-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-plmiiin.
SPP6-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-pl

SP4.3.min
SP4.3

Traysealer SPP4.3 przeznaczony jest do pakowania produktów spożywczych i technicznych w tacki barierowe których kształt i rozmiar determinowany jest przez rodzaj zastosowanej matrycy zgrzewającej. Maszyna może pracować z pojemnikami o maksymalnych wymiarach 560 x 365 mm i głębokości do 100 mm. Głębokość gniazd pod opakowanie regulowana jest w prosty sposób za pomocą wyjmowanych wkładów wypełniających.

W standardzie urządzenie jest wyposażone w jedną matrycę zgrzewającą indywidualnie zaprojektowaną i wykonaną w oparciu o wzór opakowania dostarczony lub zaakceptowany przez klienta. Matryce są łatwo wymienialne i jeżeli istnieje potrzeba pakowania w pojemniki o różnych kształtach, istnieje możliwość instalacji dodatkowej matrycy.

Standardowo maszyna jest wyposażona w system pozycjonowania folii drukowanej za pomocą fotokomórki.

Cykl pracy maszyny obejmuje:

 • ułożenie tacek z produktem w gniazdach matrycy,
 • wsunięcie szuflady
 • opuszczenie górnej części matrycy celem zamknięcia komory,
 • wytworzenie próżni w opakowaniu
 • dozowanie atmosfery modyfikowanej
 • zgrzewanie opakowania
 • odcinanie folii
 • otwarcie komory
 • odwinięcie folii z rolki na kolejny cykl
 • wysunięcie szuflady

Ułożenie tacek, wsunięcie i wysunięcie szuflady wykonywane są ręcznie. Wszystkie pozostałe operacje uruchomiane są automatycznie zgodnie z ustawionymi w sterowniku ustawieniami. Maszyna umożliwia pakowanie produktów w atmosferze modyfikowanej MAP po wcześniejszym wytworzeniu próżni, lub zgrzewanie tacek bez zmiany składu i ciśnienia atmosfery (w tym przypadku etap wytworzenia próżni i dozowania gazu jest pomijany).

Urządzenie jest wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z cyfrowym pomiarem próżni i zapamiętania i nadania nazw 25 programom pakowania. Każdy z programów umożliwia edycję wszystkich kluczowych parametrów procesu pakowania (próżnia [%], gaz[%], temperatura zgrzewania [◦C], czas zgrzewania [s] itp.). W trakcie pakowania parametry są wyświetlane w czasie rzeczywistym na podświetlanym wyświetlaczu LCD.

Dodatkowe funkcje sterownika:

 • Czas oczekiwania: umożliwia automatyczne przerwanie procesu pompowania w przypadku braku zmian ciśnienia w komorze w zaprogramowanym okresie czasu. Funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku pakowania produktów o dużej zawartości wilgoci – zapewnia osiągnięcie optymalnej próżni zapobiegając jednocześnie przed niepotrzebnym wytwarzaniem pary wodnej.
 • Próżnia pauzy: funkcja daje możliwość ustawienie przerw w procesie pompowania, umożliwiających delikatniejszą i dokładniejszą ewakuację powietrza uwięzionego w produktach porowatych i z pęcherzykami powietrza. Parametry ustawiane funkcji to wartość próżni, przy której pompowanie ma zostać wstrzymane oraz czas przerwy w pompowaniu (funkcja dostępna na zamówienie).
 • Licznik cykli z możliwością kasowania
 • Funkcja testująca szczelność komory i układu próżniowego

min
SPP4.3-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-PL

video-player

SPP4A-1
SPP4A

Traysealer SPP4A przeznaczony jest do pakowania produktów spożywczych i technicznych w tacki barierowe których kształt i rozmiar determinowany jest przez  rodzaj zastosowanej matrycy zgrzewającej. Maszyna może pracować z pojemnikami o maksymalnych wymiarach 365 x 275 mm i głębokości do 100 mm. Głębokość gniazd pod opakowanie regulowana jest w prosty sposób za pomocą wyjmowanych wkładów wypełniających.

W standardzie urządzenie jest wyposażone w jedną matrycę zgrzewającą indywidualnie zaprojektowaną i wykonaną w oparciu o wzór opakowania dostarczony lub zaakceptowany przez klienta. Matryce są łatwo wymienialne i jeżeli istnieje potrzeba pakowania w pojemniki o różnych kształtach, istnieje możliwość instalacji dodatkowej matrycy.

Standardowo maszyna jest wyposażona w system pozycjonowania folii drukowanej za pomocą fotokomórki.

Cykl pracy maszyny obejmuje:

 • ułożenie tacek z produktem w gniazdach matrycy,
 • wsunięcie szuflady
 • opuszczenie górnej części matrycy celem zamknięcia komory,
 • wytworzenie próżni w opakowaniu
 • dozowanie atmosfery modyfikowanej
 • zgrzewanie opakowania
 • odcinanie folii
 • otwarcie komory
 • odwinięcie folii z rolki na kolejny cykl
 • wysunięcie szuflady

Ułożenie tacek, wsunięcie i wysunięcie szuflady wykonywane są ręcznie. Wszystkie pozostałe operacje uruchomiane są automatycznie zgodnie z ustawionymi w sterowniku ustawieniami. Maszyna umożliwia pakowanie produktów w atmosferze modyfikowanej MAP po wcześniejszym wytworzeniu próżni, lub zgrzewanie tacek bez zmiany składu i ciśnienia atmosfery (w tym przypadku etap wytworzenia próżni i dozowania gazu jest pomijany).

Urządzenie jest wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z cyfrowym pomiarem próżni i zapamiętania i nadania nazw 25 programom pakowania. Każdy z programów umożliwia edycję wszystkich kluczowych parametrów procesu pakowania (próżnia [%], ga z[%], temperatura zgrzewania [◦C], czas zgrzewania [s] itp.). W trakcie pakowania parametry są wyświetlane w czasie rzeczywistym na podświetlanym wyświetlaczu LCD.

Dodatkowe funkcje sterownika:

 • Czas oczekiwania: umożliwia automatyczne przerwanie procesu pompowania w przypadku braku zmian ciśnienia w komorze w zaprogramowanym okresie czasu. Funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku pakowania produktów o dużej zawartości wilgoci – zapewnia osiągnięcie optymalnej próżni zapobiegając jednocześnie przed niepotrzebnym wytwarzaniem pary wodnej.
 • Próżnia pauzy: funkcja daje możliwość ustawienie przerw w procesie pompowania, umożliwiających delikatniejszą i dokładniejszą ewakuację powietrza uwięzionego w produktach porowatych i z pęcherzykami powietrza. Parametry ustawiane funkcji to wartość próżni, przy której pompowanie ma zostać wstrzymane oraz czas przerwy w pompowaniu (funkcja dostępna na zamówienie).
 • Licznik cykli z możliwością kasowania
 • Funkcja testująca szczelność komory i układu próżniowego

SPP4A_SPP4-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-PLminnn
SPP4A_SPP4-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-PL

SPP5
SPP5

Traysealer SPP5 umożliwia pakowanie produktów w mieszaninach modyfikowanych MAP z uwzględnieniem mieszaninami o wysokiej zawartości tlenu.  Maszyna przeznaczona jest do pakowania produktów spożywczych i technicznych w tacki barierowe których kształt i rozmiar determinowany jest przez rodzaj zastosowanej matrycy zgrzewającej. Maszyna może pracować z pojemnikami o maksymalnych wymiarach 365 x 275 mm i głębokości do 100 mm. Głębokość gniazd pod opakowanie regulowana jest w prosty sposób za pomocą wyjmowanych wkładów wypełniających

W standardzie urządzenie jest wyposażone w jedną matrycę zgrzewającą indywidualnie zaprojektowaną i wykonaną w oparciu o wzór opakowania dostarczony lub zaakceptowany przez klienta. Matryce są łatwo wymienialne i jeżeli istnieje potrzeba pakowania w pojemniki o różnych kształtach, istnieje możliwość instalacji dodatkowej matrycy.

Standardowo maszyna jest wyposażona w system pozycjonowania folii drukowanej za pomocą fotokomórki.

Cykl pracy maszyny obejmuje:

 • ułożenie tacek z produktem w gniazdach matrycy,
 • wsunięcie szuflady
 • opuszczenie górnej części matrycy celem zamknięcia komory,
 • wytworzenie próżni w opakowaniu
 • dozowanie atmosfery modyfikowanej
 • zgrzewanie opakowania
 • odcinanie folii
 • otwarcie komory
 • odwinięcie folii z rolki na kolejny cykl
 • wysunięcie szuflady

Ułożenie tacek, wsunięcie i wysunięcie szuflady wykonywane są ręcznie. Wszystkie pozostałe operacje uruchomiane są automatycznie zgodnie z ustawionymi w sterowniku ustawieniami. Maszyna umożliwia pakowanie produktów w atmosferze modyfikowanej MAP po wcześniejszym wytworzeniu próżni, lub zgrzewanie tacek bez zmiany składu i ciśnienia atmosfery (w tym przypadku etap wytworzenia próżni i dozowania gazu jest pomijany).

Maszyna SPP5 jest wyposażona w sterownik mikroprocesorowy z panelem dotykowym z interfejsem graficznym zapewniającym intuicyjną obsługę. Sterownik umożliwia pełną kontrolę nad wszystkimi kluczowymi parametrami pakowania (próżnia [%], gaz [%], temperatura zgrzewania [◦C], czas zgrzewania [s] itp.).  Maszyna umożliwia zapis do 50 programów pakowania oraz nadania im indywidualnych nazw.

Dodatkowe funkcje sterownika:

 • Czas oczekiwania: umożliwia automatyczne przerwanie procesu pompowania w przypadku braku zmian ciśnienia w komorze w zaprogramowanym okresie czasu. Funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku pakowania produktów o dużej zawartości wilgoci – zapewnia osiągnięcie optymalnej próżni zapobiegając jednocześnie przed niepotrzebnym wytwarzaniem pary wodnej.
 • Próżnia pauzy: funkcja daje możliwość ustawienie przerw w procesie pompowania, umożliwiających delikatniejszą i dokładniejszą ewakuację powietrza uwięzionego w produktach porowatych i z pęcherzykami powietrza. Parametry ustawiane funkcji to wartość próżni, przy której pompowanie ma zostać wstrzymane oraz czas przerwy w pompowaniu (funkcja dostępna na zamówienie).
 • Licznik cykli z możliwością kasowania
 • Sygnalizacja błędów (historia błędów wraz z czasem ich wystąpienia jest przechowywana w pamięci, informacje o błędach mogą być kasowane po usunięciu ich przyczyny)
 • Dwa poziomy dostępu do edycji ustawień (zabezpieczone hasłem)
 • Program diagnostyczny umożliwiający kontrolę szczelności układu próżniowego i pracy elementów wykonawczych
 • System zdalnej diagnostyki (opcjonalnie)

SPP4A_SPP4-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-PLminnn
SPP4A_SPP4-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-PL
SPP6 (1)
SPP6

Traysealer SPP6 umożliwia pakowanie produktów w mieszaninach modyfikowanych MAP z uwzględnieniem mieszaninami o wysokiej zawartości tlenu.  Maszyna przeznaczona jest do pakowania produktów spożywczych i technicznych w tacki barierowe których kształt i rozmiar determinowany jest przez rodzaj zastosowanej matrycy zgrzewającej. Maszyna może pracować z pojemnikami o maksymalnych wymiarach 400 x 305 mm i głębokości do 100 mm. Głębokość gniazd pod opakowanie regulowana jest w prosty sposób za pomocą wyjmowanych wkładów wypełniających.

W standardzie urządzenie jest wyposażone w jedną matrycę zgrzewającą indywidualnie zaprojektowaną i wykonaną w oparciu o wzór opakowania dostarczony lub zaakceptowany przez klienta. Matryce są łatwo wymienialne i jeżeli istnieje potrzeba pakowania w pojemniki o różnych kształtach, istnieje możliwość instalacji dodatkowej matrycy.

Standardowo maszyna jest wyposażona w system pozycjonowania folii drukowanej za pomocą fotokomórki.

Cykl pracy maszyny obejmuje:

 • ułożenie tacek z produktem w gniazdach matrycy,
 • wsunięcie szuflady
 • opuszczenie górnej części matrycy celem zamknięcia komory,
 • wytworzenie próżni w opakowaniu
 • dozowanie atmosfery modyfikowanej
 • zgrzewanie opakowania
 • odcinanie folii
 • otwarcie komory
 • odwinięcie folii z rolki na kolejny cykl
 • wysunięcie szuflady

Ułożenie tacek, wsunięcie i wysunięcie szuflady wykonywane są ręcznie. Wszystkie pozostałe operacje uruchomiane są automatycznie zgodnie z ustawionymi w sterowniku ustawieniami. Maszyna umożliwia pakowanie produktów w atmosferze modyfikowanej MAP po wcześniejszym wytworzeniu próżni, lub zgrzewanie tacek bez zmiany składu i ciśnienia atmosfery (w tym przypadku etap wytworzenia próżni i dozowania gazu jest pomijany).

Maszyna SPP5 jest wyposażona w sterownik mikroprocesorowy z panelem dotykowym z interfejsem graficznym zapewniającym intuicyjną obsługę. Sterownik umożliwia pełną kontrolę nad wszystkimi kluczowymi parametrami pakowania (próżnia [%], gaz [%], temperatura zgrzewania [◦C], czas zgrzewania [s] itp.).  Maszyna umożliwia zapis do 50 programów pakowania oraz nadania im indywidualnych nazw.

Dodatkowe funkcje sterownika:

 • Czas oczekiwania: umożliwia automatyczne przerwanie procesu pompowania w przypadku braku zmian ciśnienia w komorze w zaprogramowanym okresie czasu. Funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku pakowania produktów o dużej zawartości wilgoci – zapewnia osiągnięcie optymalnej próżni zapobiegając jednocześnie przed niepotrzebnym wytwarzaniem pary wodnej.
 • Próżnia pauzy: funkcja daje możliwość ustawienie przerw w procesie pompowania, umożliwiających delikatniejszą i dokładniejszą ewakuację powietrza uwięzionego w produktach porowatych i z pęcherzykami powietrza. Parametry ustawiane funkcji to wartość próżni, przy której pompowanie ma zostać wstrzymane oraz czas przerwy w pompowaniu (funkcja dostępna na zamówienie).
 • Licznik cykli z możliwością kasowania
 • Sygnalizacja błędów (historia błędów wraz z czasem ich wystąpienia jest przechowywana w pamięci, informacje o błędach mogą być kasowane po usunięciu ich przyczyny)
 • Dwa poziomy dostępu do edycji ustawień (zabezpieczone hasłem)
 • Program diagnostyczny umożliwiający kontrolę szczelności układu próżniowego i pracy elementów wykonawczych
 • System zdalnej diagnostyki (opcjonalnie)

 

SPP6-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-plmiiin.
SPP6-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-pl
SP4.3.min
SP4.3

Traysealer SPP4.3 przeznaczony jest do pakowania produktów spożywczych i technicznych w tacki barierowe których kształt i rozmiar determinowany jest przez rodzaj zastosowanej matrycy zgrzewającej. Maszyna może pracować z pojemnikami o maksymalnych wymiarach 560 x 365 mm i głębokości do 100 mm. Głębokość gniazd pod opakowanie regulowana jest w prosty sposób za pomocą wyjmowanych wkładów wypełniających.

W standardzie urządzenie jest wyposażone w jedną matrycę zgrzewającą indywidualnie zaprojektowaną i wykonaną w oparciu o wzór opakowania dostarczony lub zaakceptowany przez klienta. Matryce są łatwo wymienialne i jeżeli istnieje potrzeba pakowania w pojemniki o różnych kształtach, istnieje możliwość instalacji dodatkowej matrycy.

Standardowo maszyna jest wyposażona w system pozycjonowania folii drukowanej za pomocą fotokomórki.

Cykl pracy maszyny obejmuje:

 • ułożenie tacek z produktem w gniazdach matrycy,
 • wsunięcie szuflady
 • opuszczenie górnej części matrycy celem zamknięcia komory,
 • wytworzenie próżni w opakowaniu
 • dozowanie atmosfery modyfikowanej
 • zgrzewanie opakowania
 • odcinanie folii
 • otwarcie komory
 • odwinięcie folii z rolki na kolejny cykl
 • wysunięcie szuflady

Ułożenie tacek, wsunięcie i wysunięcie szuflady wykonywane są ręcznie. Wszystkie pozostałe operacje uruchomiane są automatycznie zgodnie z ustawionymi w sterowniku ustawieniami. Maszyna umożliwia pakowanie produktów w atmosferze modyfikowanej MAP po wcześniejszym wytworzeniu próżni, lub zgrzewanie tacek bez zmiany składu i ciśnienia atmosfery (w tym przypadku etap wytworzenia próżni i dozowania gazu jest pomijany).

Urządzenie jest wyposażone w sterownik mikroprocesorowy z cyfrowym pomiarem próżni i zapamiętania i nadania nazw 25 programom pakowania. Każdy z programów umożliwia edycję wszystkich kluczowych parametrów procesu pakowania (próżnia [%], gaz[%], temperatura zgrzewania [◦C], czas zgrzewania [s] itp.). W trakcie pakowania parametry są wyświetlane w czasie rzeczywistym na podświetlanym wyświetlaczu LCD.

Dodatkowe funkcje sterownika:

 • Czas oczekiwania: umożliwia automatyczne przerwanie procesu pompowania w przypadku braku zmian ciśnienia w komorze w zaprogramowanym okresie czasu. Funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku pakowania produktów o dużej zawartości wilgoci – zapewnia osiągnięcie optymalnej próżni zapobiegając jednocześnie przed niepotrzebnym wytwarzaniem pary wodnej.
 • Próżnia pauzy: funkcja daje możliwość ustawienie przerw w procesie pompowania, umożliwiających delikatniejszą i dokładniejszą ewakuację powietrza uwięzionego w produktach porowatych i z pęcherzykami powietrza. Parametry ustawiane funkcji to wartość próżni, przy której pompowanie ma zostać wstrzymane oraz czas przerwy w pompowaniu (funkcja dostępna na zamówienie).
 • Licznik cykli z możliwością kasowania
 • Funkcja testująca szczelność komory i układu próżniowego

min
SPP4.3-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-PL

Automatyczne

LPT200.min
LPT200

Traysealery LPT to automatyczne maszyny do pakowania produktów spożywczych i technicznych w tacki barierowe. Proces pakowania rozpoczyna się od umieszczenia tacek na przenośniku łańcuchowym w strefie załadowczej maszyny. Opakowania są następnie cyklicznie wprowadzane do komory pakującej. Po zamknięciu komory następuje pakowanie produktu zgodnie z zaprogramowanymi wcześniej ustawieniami. Możliwe jest pakowanie próżniowe z dozowaniem atmosfery modyfikowanej, pakowanie z przedmuchem gazu MAP lub pakowanie bez zmiany składu i ciśnienia atmosfery. Po zgrzaniu tacki z folią nakrywkową następuje odcięcie naddatku folii.

Komora otwiera się i przenośnik wysuwa zapakowane tacki, które następnie opuszczają maszynę za pomocą grawitacyjnego stołu rolkowego lub przenośnika mechanicznego (opcjonalnie).

Kształt i rozmiar opakowań determinowany jest przez rodzaj zastosowanej matrycy zgrzewającej. Maszyna LPT200 może pracować z pojemnikami o maksymalnych wymiarach 245×320 mm i głębokości do 100 mm. Głębokość gniazd pod opakowanie jest regulowana. Maszyna może być wyposażona w system pozycjonowania folii drukowanej za pomocą fotokomórki.

Cykl pakowania LPT:

 1. Ułożenie tacek na podajniku.
 2. Umieszczanie tacek wewnątrz komory.
 3. Zamknięcie komory.
 4. Wytworzenie próżni wewnątrz komory.*
 5. Wpuszczenie gazu lub gazów do wnętrza komory.*
 6. Wycinanie folii nakrywkowej.
 7. Zgrzewanie tacek.
 8. Zapowietrzenie komory.
 9. Otwarcie komory.
 10. Odbiór zapakowanych tacek.
 11. Odprowadzenie ażuru i odwinięcie folii do kolejnego cyklu.

*) w zależności od ustawionej funkcji pakowania

Urządzenie wymaga obecności operatora do czynności 1, do napełniania tacek produktem, do wymiany zużytej rolki z folią, do okresowego usuwania odpadów folii oraz do nadzorowania prawidłowej pracy maszyny. Stanowisko operatora podczas układania tacek znajduje się po obu stronach podajnika tacek.

LPT200-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-PL.min
LPT200-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-PL

LPT300.min
LPT300

Traysealery LPT to automatyczne maszyny do pakowania produktów spożywczych i technicznych w tacki barierowe. Proces pakowania rozpoczyna się od umieszczenia tacek na przenośniku łańcuchowym w strefie załadowczej maszyny. Opakowania są następnie cyklicznie wprowadzane do komory pakującej. Po zamknięciu komory następuje pakowanie produktu zgodnie z zaprogramowanymi wcześniej ustawieniami. Możliwe jest pakowanie próżniowe z dozowaniem atmosfery modyfikowanej, pakowanie z przedmuchem gazu MAP lub pakowanie bez zmiany składu i ciśnienia atmosfery. Po zgrzaniu tacki z folią nakrywkową następuje odcięcie naddatku folii.

Komora otwiera się i przenośnik wysuwa zapakowane tacki, które następnie opuszczają maszynę za pomocą grawitacyjnego stołu rolkowego lub przenośnika mechanicznego (opcjonalnie).

Kształt i rozmiar opakowań determinowany jest przez rodzaj zastosowanej matrycy zgrzewającej. Maszyna LPT300 może pracować z pojemnikami o maksymalnych wymiarach 455 x 265 i głębokości do 100 mm. Głębokość gniazd pod opakowanie jest regulowana. Maszyna może być wyposażona w system pozycjonowania folii drukowanej za pomocą fotokomórki.

Cykl pakowania LPT:

 1. Ułożenie tacek na podajniku.
 2. Umieszczanie tacek wewnątrz komory.
 3. Zamknięcie komory.
 4. Wytworzenie próżni wewnątrz komory.*
 5. Wpuszczenie gazu lub gazów do wnętrza komory.*
 6. Wycinanie folii nakrywkowej.
 7. Zgrzewanie tacek.
 8. Zapowietrzenie komory.
 9. Otwarcie komory.
 10. Odbiór zapakowanych tacek.
 11. Odprowadzenie ażuru i odwinięcie folii do kolejnego cyklu.

*) w zależności od ustawionej funkcji pakowania

Urządzenie wymaga obecności operatora do czynności 1, do napełniania tacek produktem, do wymiany zużytej rolki z folią, do okresowego usuwania odpadów folii oraz do nadzorowania prawidłowej pracy maszyny. Stanowisko operatora podczas układania tacek znajduje się po obu stronach podajnika tacek.

LPT300-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-PL.min
LPT300-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-PL

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

LPT200.min
LPT200

Traysealery LPT to automatyczne maszyny do pakowania produktów spożywczych i technicznych w tacki barierowe. Proces pakowania rozpoczyna się od umieszczenia tacek na przenośniku łańcuchowym w strefie załadowczej maszyny. Opakowania są następnie cyklicznie wprowadzane do komory pakującej. Po zamknięciu komory następuje pakowanie produktu zgodnie z zaprogramowanymi wcześniej ustawieniami. Możliwe jest pakowanie próżniowe z dozowaniem atmosfery modyfikowanej, pakowanie z przedmuchem gazu MAP lub pakowanie bez zmiany składu i ciśnienia atmosfery. Po zgrzaniu tacki z folią nakrywkową następuje odcięcie naddatku folii.

Komora otwiera się i przenośnik wysuwa zapakowane tacki, które następnie opuszczają maszynę za pomocą grawitacyjnego stołu rolkowego lub przenośnika mechanicznego (opcjonalnie).

Kształt i rozmiar opakowań determinowany jest przez rodzaj zastosowanej matrycy zgrzewającej. Maszyna LPT200 może pracować z pojemnikami o maksymalnych wymiarach 245×320 mm i głębokości do 100 mm. Głębokość gniazd pod opakowanie jest regulowana. Maszyna może być wyposażona w system pozycjonowania folii drukowanej za pomocą fotokomórki.

Cykl pakowania LPT:

 1. Ułożenie tacek na podajniku.
 2. Umieszczanie tacek wewnątrz komory.
 3. Zamknięcie komory.
 4. Wytworzenie próżni wewnątrz komory.*
 5. Wpuszczenie gazu lub gazów do wnętrza komory.*
 6. Wycinanie folii nakrywkowej.
 7. Zgrzewanie tacek.
 8. Zapowietrzenie komory.
 9. Otwarcie komory.
 10. Odbiór zapakowanych tacek.
 11. Odprowadzenie ażuru i odwinięcie folii do kolejnego cyklu.

*) w zależności od ustawionej funkcji pakowania

Urządzenie wymaga obecności operatora do czynności 1, do napełniania tacek produktem, do wymiany zużytej rolki z folią, do okresowego usuwania odpadów folii oraz do nadzorowania prawidłowej pracy maszyny. Stanowisko operatora podczas układania tacek znajduje się po obu stronach podajnika tacek.

LPT200-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-PL.min
LPT200-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-PL

LPT300.min
LPT300

Traysealery LPT to automatyczne maszyny do pakowania produktów spożywczych i technicznych w tacki barierowe. Proces pakowania rozpoczyna się od umieszczenia tacek na przenośniku łańcuchowym w strefie załadowczej maszyny. Opakowania są następnie cyklicznie wprowadzane do komory pakującej. Po zamknięciu komory następuje pakowanie produktu zgodnie z zaprogramowanymi wcześniej ustawieniami. Możliwe jest pakowanie próżniowe z dozowaniem atmosfery modyfikowanej, pakowanie z przedmuchem gazu MAP lub pakowanie bez zmiany składu i ciśnienia atmosfery. Po zgrzaniu tacki z folią nakrywkową następuje odcięcie naddatku folii.

Komora otwiera się i przenośnik wysuwa zapakowane tacki, które następnie opuszczają maszynę za pomocą grawitacyjnego stołu rolkowego lub przenośnika mechanicznego (opcjonalnie).

Kształt i rozmiar opakowań determinowany jest przez rodzaj zastosowanej matrycy zgrzewającej. Maszyna LPT300 może pracować z pojemnikami o maksymalnych wymiarach 455 x 265 i głębokości do 100 mm. Głębokość gniazd pod opakowanie jest regulowana. Maszyna może być wyposażona w system pozycjonowania folii drukowanej za pomocą fotokomórki.

Cykl pakowania LPT:

 1. Ułożenie tacek na podajniku.
 2. Umieszczanie tacek wewnątrz komory.
 3. Zamknięcie komory.
 4. Wytworzenie próżni wewnątrz komory.*
 5. Wpuszczenie gazu lub gazów do wnętrza komory.*
 6. Wycinanie folii nakrywkowej.
 7. Zgrzewanie tacek.
 8. Zapowietrzenie komory.
 9. Otwarcie komory.
 10. Odbiór zapakowanych tacek.
 11. Odprowadzenie ażuru i odwinięcie folii do kolejnego cyklu.

*) w zależności od ustawionej funkcji pakowania

Urządzenie wymaga obecności operatora do czynności 1, do napełniania tacek produktem, do wymiany zużytej rolki z folią, do okresowego usuwania odpadów folii oraz do nadzorowania prawidłowej pracy maszyny. Stanowisko operatora podczas układania tacek znajduje się po obu stronach podajnika tacek.

LPT300-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-PL.min
LPT300-MAKSYMALNE-WYMIARY-TACEK-PL

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.